Общи условия


Джи Ви Ти ЕООД гарантира на своите клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Джи Ви Ти ЕООД се задължава да не редактира или разкрива лична информация без изрично предварително разрешение на потребителите, освен в случаите, когато трябва да се подчини на законова процедура.